استاندار تهران: روابط عمومی ها در خط مقدم مقابله با جنگ روانی دشمن قرار دارند