برگزاری مراسم ملی نکوداشت “روز روابط عمومی” در مرکز همایش های کتابخانه ملی