۳۰ مهر چهاردهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی

چهاردهمین دوره سمپوزیوم روابط عمومی

۳۰مهر چهاردهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی برگزار می شود

چهاردهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی ۲۹-۳۰ مهرماه سالجاری با موضوع “روابط عمومی آینده، فضای مجازی”  برگزار خواهد شد.

هوشمند سفیدی دبیرکل سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی با اعلام این موضوع گفت: در این دوره، دست اندرکاران روابط عمومی با دو مفهوم “روابط عمومی آینده” و “فضای مجازی” آشنا شده و نحوه عمل روابط عمومی در وضعیت فعلی که “جهان آگاهی” عنصر مهم عملکرد موثر آن بوده و میدان عملکرد بسیار گسترده و تقریباً جهانی دارد، بررسی خواهد شد.

وی افزود: همچنین عملکرد مطلوب در “دنیای مجازی شده” و با استفاده از فناوریهای ارتباطی مورد بحث قرار خواهد گرفت .