بی توجهی به منویات مقام معظم رهبری و انتظارات رئیس جمهور در حوزه روابط عمومی

انتظارات رئیس جمهور در حوزه روابط عمومی

بی توجهی به منویات مقام معظم رهبری و انتظارات رئیس جمهور در حوزه روابط عمومی

متأسفانه طی سالهای اخیر به منویات مقام معظم رهبری و انتظارات رئیس جمهور در حوزه روابط عمومی توجهی نشده است .

توجه عمیق به روابط عمومی، اطلاع رسانی، تبلیغات و لزوم تصویرسازی درست از دولت و برندینگ کشور

هوشمند سفیدی دبیر آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی و دبیرکل “خانه روابط عمومی ایران” با اشاره به مطلب بالا در مراسم افتتاحیه این آیین، افزود: بیانات مقام معظم رهبری طی سال های اخیر و توجه عمیق به روابط عمومی، اطلاع رسانی، تبلیغات و لزوم تصویرسازی درست از دولت و برندینگ کشور، ارتباط رو در روی مسئولان با مردم و گفت و گو با آنان، قابل تقدیر است.

مسئولیت خطیر و سنگین روابط عمومی ها

سفیدی تأکید کرد: از طرف دیگر رئیس جمهور نیز بر مسئولیت خطیر و سنگین روابط عمومی ها به ویژه در مقطع حاضر تأکید دارد، اما معلوم نیست علی رغم این منویات و انتظارات و توجه به روابط عمومی، چرا نسبت به تقویت آن در کشور بی توجهی می شود و نسبت به تبیین راهبردها و سیاست های ارتباطی و تقویت روابط عمومی، اراده قوی وجود ندارد.

دبیرکل خانه روابط عمومی ایران خاطرنشان ساخت: اگر از روابط عمومی ها توقع انجام رسالت خطیر و سنگین را داریم، باید نسبت به سرآمدسازی و اعتلای آن، برنامه و الگوی روشن و مشخصی داشته باشیم و بی تردید، الگوی روابط عمومی سرآمد، پاسخگوی این نیاز است.

جایزه سرآمدی ، مدل روابط عمومی سرآمد

سفیدی با اشاره به “جایزه سرآمدی” به عنوان جایزه ای معتبر و مبتنی بر استاندارد و ساختار روشن، «مدل روابط عمومی سرآمد» را موجب ارتقای روابط عمومی به شکل همه جانبه و سیستمی دانست و اعلام کرد: رده بندی (رنکینگ) روابط عمومی ها در آینده نزدیک اجرا خواهد شد.