دبیرخانه جشنواره ستارگان روابط عمومی با صدور اطلاعیه ای، از روابط عمومی ها خواست تا اطلاعات فوتی های همکاران، و بازنشستگان همکار را به این دبیرخانه اعلام کنند.

در این اطلاعیه آمده است: کلیه روابط عمومی ها در سراسر کشور، چنانکه از مردادماه سال گذشته تاکنون، همکار محترمی را از دست داده اند و یا چنانکه در این مدت، همکار محترمی از حوزه روابط عمومی به افتخار بازنشستگی نائل شده، اطلاعات آن را حداکثر تا پایان فروردین ماه به این دبیرخانه اعلام و ارسال کنند.

خاطرنشان می سازد در مراسم نکوداشت روز روابط عمومی در 27 اردیبهشت ماه سالجاری به همکاران متوفی، “ستاره ماندگار روابط عمومی” و به همکاران بازنشسته، “ستاره خدمت روابط عمومی” تقدیم خواهد شد.