مهمترین دلیل شکست دولت ها در پاندمی آنفولانزای بزرگ، عدم اعتماد ملت ها به آنها بوده، بنابراین برگ برنده آن برای پیروزی در بحران های مشابه، اعتماد اجتماعی بالاست.

هوشمند سفیدی دبیرکل سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی در مراسم افتتاحیه این رویداد با اشاره به مطلب بالا گفت: روابط عمومی بحران به عنوان یکی از شاخه های مهم روابط عمومی عملی برای موفقیت در مواقع بحرانی باید در مواقع نرمال و عادی بتواند مقوم سرمایه ارتباطی و اجتماعی در سازمان متبوع باشد.

وی با اشاره به اینکه اگر دولت ها پاسخگو نباشند و رابطه مبتنی بر صداقت و صراحت با مردم نداشته باشند، در مواقع بحران، امکان همراهی و مشارکت مردم را از دست خواهند داد، به لزوم پس انداز سرمایه اجتماعی تأکید کرد و گفت: وظیفه روابط عمومی، تولید سرمایه اجتماعی نیست، اما می تواند با برقراری روابط پایدار با ذی نفعان به تولید و بازتولید سرمایه ارتباطی بپردازد و سازمان را در مطالعه و اهتمام برای تولید و تقویت سرمایه اجتماعی یاری دهند.

سفیدی این عملکرد روابط عمومی را مشروط به کاربرد الگوی ارتباطات دموکراتیک یا دوسویه همسنگ توسط روابط عمومی ها دانست و گفت: عملکرد روابط عمومی بر پایه مدل غیردموکراتیک، نه تنها سرمایه اجتماعی را توسعه نمی بخشد، بلکه عامل مهم در کاهش آن خواهد بود.

وی بر استفاده از ظرفیت های روابط عمومی برای غلبه بر کرونا ویروس تأکید کرد و اظهار داشت، داشتن آگاهی و شناخت و آشنایی با راه های مشارکت در کارزار عمومی علیه کرونا ویروس کافی نیست، بلکه باید بیشترین تلاش بر متغییر سودمندی ها و منافع مشارکت متمرکز شود و با فعالیت های ارتباطی استاندارد، امکان ناهماهنگی های شناختی در نزد مخاطبان از بین برود.

سفیدی، تأثیر کرونا ویروس بر ساختار و عملکرد روابط عمومی را قطعی توصیف کرد و گفت: عملکرد روابط عمومی تحت تأثیر پاندمی کووید 19 تقویت شده و ساختار آن بر پایه روابط عمومی از راه دور، چابکی و دانش محوری، دچار تحول اساسی خواهد شد.

وی روابط عمومی برتر را دارای فلسفه و بنیاد نظری قوی، اخلاقی و موثر دانست و برونداد و روبنای آن را دارای اقدامات صریح، روشن و دوطرفه و مبتنی بر هم فهمی ارزیابی کرد.

وی در پایان صحبت های خود از انجمن بین المللی روابط عمومی ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صنعت مس، صنعت فولاد، صنعت بانکداری و سایر صنوف و سازمانها در همراهی با این رویداد قدردانی کرد.