نظر به وضعیت نامناسب کرونایی در کشور، “جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی” که قرار بود در 22 شهریور ما سالجاری برگزار شود به 20 مهرماه موکول شد.

هوشمند سفیدی دبیر جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی با اشاره به این مطلب گفت: با عنایت به استقبال خوب سازمان ها و شرکت های دولتی و بخش خصوصی از این رویداد از یکسو و شرایط خاص کشور از نظر کرونایی، تصمیم گرفته شد این رویداد در 20 مهرماه برگزار شده و فرصتی ایجاد شود تا علاقه مندانی که تاکنون موفق به مشارکت در این رویداد نشده اند بتوانند تا اول مهر ماه، آثار و مستندات خود را درباره محورهای مورد بررسی در ارتباط با مسئولیت اجتماعی به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

سفیدی، محورهای اصلی مورد ارزیابی در این جشنواره را 12 مورد شامل سازماندهی و ساختار سازی مسئولیت اجتماعی، رعایت استاندارد 8000 درخصوص موضوعات داخلی مرتبط با نیروی کار و رضایت شغلی آنان، گزارشگری اجتماعی ، پاسخگویی اجتماعی، شفافیت عملکردی، حسابرسی اجتماعی، سند مسئولیت اجتماعی و نظامنامه مرتبط، گزارش پایداری، منشور اخلاقی سازمان و عمل به مفاد آن و نهایتاً فعالیت های مرتبط با توسعه نام و نشان و برند سازمان یا شرکت عنوان کرد و افزود: در مجموع هر شرکت کننده ای می تواند با ارسال کامل مستندات لازم، و کسب یک هزار امتیاز به عنوان سازمان یا شرکت پیشرو در زمینه مسئولیت اجتماعی، انتخاب شده و تندیس و لوح سپاس ویژه جشنواره یا دریافت کنند.

او دلیل تأکید برگزارکنندگان بر محوریت روابط عمومی در مسئولیت اجتماعی، ماهیت ارتباطی این موضوع و محورهای ارزیابی ذکر کرد و اظهار داشت: درواقع، می توان گفت این دو مقوله یعنی روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی با هم همپوشانی کامل دارند و اگر یک روابط عمومی در شرکتی یا سازمانی، به شکل مطلوب اجرا شود، مساوی با اجرای مسئولیت اجتماعی آن شرکت یا سازمان بوده و برعکس آن نیز صادق است.

دبیر جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی همچنین به رویکرد آموزشی این رویداد اشاره کرد و افزود: برگزاری کارگاه های آموزشی و سخنرانی روسای انجمن بین المللی روابط عمومی و نیز مسئولیت اجتماعی از جمله برنامه های آن خواهد بود.

خاطرنشان می سازد این رویداد در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار خواهد شد.

همچنین برای دریافت اطلاعات جشنواره اینجا کلیک کنید.