روز یکشنبه 25 مهرماه، دو کارگاه آموزشی در زمینه مسئولیت اجتماعی با تأکید بر راهبردها و تکنیک ها به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

هوشمند سفیدی مسئول جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی با اعلام این مطلب گفت: در این کارگاه ها، جدیدترین مباحث مسئولیت اجتماعی با تأکید بر اثربخشی و همپوشانی روابط عمومی حوزه مسئولیت اجتماعی توسط مدرسان صاحبنظر مطرح خواهد شد.

براین اساس، سرفصل هر یک از کارگاههای آموزشی و رزومه مدرسان به شرح زیر است:

 • کارگاه آموزشی روابط عمومی، راهبردها و استانداردهای انجام مسئولیت اجتماعی درون سازمانی(دکتر سید فضل الدین موسوی عباسی)

1-کلیات مرتبط با مسئولیت اجتماعی

2-ارائه جدیدترین مباحث در حوزه مسئولیت اجتماعی

3-نحوه تدوین گزارشگری اجتماعی

4-نقش روابط عمومی سرآمد در حوزه مسئولیت اجتماعی (معیار شماره 9 سرآمدی)

5-مولفه ها و تکنیک های اجرایی مسئولیت اجتماعی درون سازمان

6-بررسی رابطه EFQM ، CSR و PR

7-بررسی مولفه های موثر در مسئولیت اجتماعی در درون سازمان

8-نحوه تهیه گزارش اجتماعی از مسئولیت اجتماعی درون سازمان

9-پاسخگویی اجتماعی

 • کارگاه آموزشی روابط عمومی، راهبردها روابط عمومی، راهبردها و استانداردهای انجام مسئولیت اجتماعی برون سازمانی(خانم دکتر آذر صفری)

1-کلیات مرتبط با مسئولیت اجتماعی

2-ارائه جدیدترین مباحث در حوزه مسئولیت اجتماعی

3-نحوه تدوین گزارشگری اجتماعی

4-نقش روابط عمومی در حوزه مسئولیت اجتماعی

5-مولفه ها و تکنیک های اجرای مسئولیت اجتماعی در برون از سازمان

6- بررسی رابطه EFQM ، CSR و PR

7-آشنایی با مدل های مسئولیت اجتماعی به ویژه هرم کارول

8-بررسی متغییرهای اولیه در مسئولیت اجتماعی از جمله ارزش ویژه برند، هویت سازمانی و …

9-آشنایی با گزارشگری اجتماعی

 • خانم دکتر آذر صفری
 • محقق اصلی دانشکده کسب و کار دانشگاه آمستردام هلند
 • مدیر عامل و بنیانگذار موسسه ارتقای کسب و کار با مسئولیت اجتماعی در ایران
 • محقق کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یمنسکوی ایران
 • مشاور در زمینه حقوق و مسئولیت اجتماعی در آمستردام در هلند
 • مشاور پژوهشی برای کمیته انسانهای دارای معلولیت سازمان ملل در هلند و سوئیس
 • نویسنده دو کتاب انگلیسی در زمینه مسئولیت اجتماعی و حقوق و یک کتاب فارسی در زمینه مسئولیت اجتماع و مقالات متعدد
 • دکتر سید فضل الدین موسوی عباسی
 • دکتری حرفه ای DBA دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
 • دارنده نشان استاندارد ESCO از دانشگاه MGU فرانسه و نماینده کمپانی CSR اروپا در ایران
 • مسئول برگزاری سمینار علمی مدیریت کیفیت در روابط عمومی- سال 95
 • طراح و دبیر اجرایی نخستین سمیناربین المللی CRR مسئولیت اجتماعی،دولت وتوسعه پایدار- سال96
 • مولف کتاب مدیریت کیفیت جامع TQM با میانجیگری بازاریابی