با هماهنگی انجمن بین المللی روابط عمومی، قرار است شانزدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی به طور زنده و از طریق اینترنت پخش جهانی شود.

براین اساس قرار است بالغ بر 1100 عضو ایپرا از 110 کشور در صورت تمایل از طریق زنده مراسم روز 21 آبان ماه را به طور زنده دنبال کنند.

در این مراسم رئیس انجمین بین المللی روابط عمومی، پیام خود را قرائت خواهد کرد و 8 مقاله از کشورهای ایران، بلغارستان، بلژیک، ترکیه و انگلیس ارائه خواهد شد.