هماهنگی انواع سالن و کلاس

برپايي دو كارگاه آموزشي یک‌روزه هرکدام به مدت 10 ساعت در دستور كار دبيرخانه سمپوزيوم قرار دارد كه با حضور اساتيد برجسته روابط عمومی برگزار خواهد شد .