مخاطب پژوهی ( مخاطب شناسی )

در تمامی سازمان ها و ارگان ها به خصوص روابط عمومی ها ، مخاطب پژوهی بسیار حائز اهمیت است زیرا شما با شناخت مخاطب هدف خود می توانید برنامه ریزی بلند مدت و کوتاه مدتی را برای جذب آن ها داشته باشید .

خدمات مخاطب پژوهی

موسسه روابط عمومی آرمان” با سالها سابقه در حرفه روابط عمومی، به این اعتقاد علمی پای بند است که مخاطب شناسی، قانون نخست روابط عمومی است، بدون شناخت مخاطب، هرگونه فعالیت ارتباطی و روابط عمومی به مانند تیری است که در تاریکی شلیک می شود و این امکان که به هدف نخورد و یا به خطا رود، بیشتر است و این مسئله در دنیایی که هزینه های ارتباطی، سنگین و فرصت ارتباطات اندک است، خطایی نابخشودنی است.

خدمات مخاطب شناسی موسسه روابط عمومی آرمان، شما را از فعالیت مبتنی بر شانس و تصادف، به ارتباطات هدفمند دقیق و موفق سوق می دهد، اما مخاطب شناسی یعنی چه و چگونه می توانیم مخاطب خود را شناسایی کنیم؟ به یاد داشته باشید  که مخاطب پژوهی بر آن است تا شناختی از دیدگاه ها، خصلت ها، و عقاید مخطبان را در همه انواع آن به دست دهد.

انواع مخاطب و خدمات مخاطب شناسی

“موسسه روابط عمومی آرمان” براین باوراست که از مناظر مختلف می توان به نوع شناسی و طبقه بندی مخاطب پرداخت، اما در این نوشتار، به همان طبقه بندی کلی که مخاطب را به عام و خاص تقسیم می کند، بسنده می کنیم، بی تردید، هر سازمانی در وهله اول، مخاطبان عام و عمومی دارد که می تواند همه خدمت گیرندگان و یا تأثیر پذیران از آن باشند، اما در گام دوم بعدی، برنامه ریزی ارتباطی، با مخاطبان خاص مواجه است مثلا در وزارت جهاد کشاورزی، همه مردم می توانند مخاطب عام باشند، اما ماهیگیران، کشاورزان، دامپزشکان، جنگلبانان و…، مخاطبان خاص تلقی می شوند و از اهمیت کلیدی برای این وزارتخانه برخوردارند.

مخاطب شناسی

خدمات مخاطب شناسی یعنی چه؟

“موسسه روابط عمومی آرمان”، خدمات مخاطب پژوهی را شامل مطالعه مخاطبان عام و تقسیم مخاطب عام به گروههای مخاطب خاص، مطالعه آنها از جنبه های جمعیت شناسانه، روانشناسانه و جامعه شناسانه و بررسی دیدگاههای هر یک از گروههای خاص درباره یک سازمان است.

متأسفانه اکثر روابط عمومی ها به آخرین مرحله یعنی کسب دیدگاهها علاقه مندند و این رفتاری غلط و خطاست. برای مثال، اگر سینماگران را یک گروه خاص برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نظر بگیریم، ابتدا باید آنها را به گروه های فرعی تقسیم کنیم، مثل سینماگران زن، سینماگران مرد، سینماگران طنز، سینماگران رئال و…، سپس باید وارد فاز بررسی جمعیت شناسانه آنها شویم. مثلاً بررسی ویژگی های مثل سن، جنسیت و… سپس باید از بُعد روانشناسی و جامعه شناسی به مطالعه آنها بپردازیم و در آخرین گام، ببینیم هر کدام، چه نگاهی به ما دارند، انتقاد آنها از ما چیست؟ چه توقعاتی از ما دارند و…، تنها در این حالت است که می توانیم ادعا کنیم مخاطب خود را می شناسیم، پس بین نظرسنجی و مخاطب شناختی، تفاوت از زمین تا آسمان بوده و جای شگفتی است که مثلاً یک برند در هر سال 200 میلیارد تومان هزینه روابط عمومی و تبلیغات می کند، اما حاضر نیست 100 میلیون تومان برای مخاطب شناسی هزینه کند؛ این مسئله مبین ناآگاهی به اهمیت مخاطب شناسی است.

مخاطب شناسی و مدل پایه ای “لاسول”

“هاروالد لاسول” با ارائه مدل پایه ای ارتباطات جمعی فرمول 5 عنصر را شامل، چه کسی؟ چه می گوید؟ از چه کانالی؟ به چه کسی؟ و با چه تأثیری؟ مطرح می کند که عنصر “به چه کسی؟” همان مخاطب است.

“موسسه روابط عمومی آرمان” براین باور است که به مخاطب شناسی باید بها داد، زیرا مبنای ارتباط است و آن است که تعیین می کند چه بگوییم؟ از چه رسانه ای بگوییم؟ و به چه تأثیری می توانیم برسیم؟ بنابراین، گام اول هر ارتباطی، شناخت مخاطب است و موسسه روابط عمومی آرمان به شما کمک می کند تا گام اول را مطمئن و محکم بردارید.

ما آماده هستیم تا این خدمت را در قالب پروژه و با استفاده از کارشناسان و متخصصان در اسرع وقت ارائه کنیم.