“مرکز افکارسنجی و مطالعات ارتباطی” موسسه روابط عمومی آرمان، برای اجرای طرح های افکارسنجی و تحلیل محتوای روابط عمومی ها، اعلام آمادگی کرد.

بنابه این گزارش، این مرکز که سابقه اجرای پروژه های متعدد پژوهش ارتباطی و افکارعمومی را در کارنامه خود دارد، در زمینه های تحلیل محتوا، تحلیل تأثیر، تحلیل رضایت، مخاطب پژوهی، نظرسنجی های داخل و بیرون سازمان، رضایت بخشی شغلی و سنجش رضایت مشتریان، طراحی پیوست های رسانه ای ارتباطی و فرهنگی و تدوین برنامه راهبردی روابط عمومی، آماده همکاری با روابط عمومی ها و اجرای آنها در سطح تهران و کشور و با استفاده از کادر مجرب، با سابقه و صاحب نام است.

علاقه مندان می توانند برای هماهنگی های لازم با کارشناسان موسسه روابط عمومی آرمان تماس برقرار کنند.