برگزاری دوره آموزش الکترونیکی رویکرد های نوین در روابط عمومی

1398/10/30 15:04:11دی 30, 1398|اخبار|

برگزاری دوره آموزش الکترونیکی رویکردهای نوین در روابط عمومی "دانشگاه پیام نور اصفهان" با همکاری "موسسه فرهنگی روابط عمومی آرمان"، ...