برگزاری وبینار درس های کرونا برای روابط عمومی

1399/4/8 14:19:10تیر 8, 1399|اخبار|

"موسسه فرهنگی روابط عمومی آرمان"، وبینار "درس های کرونا برای روابط عمومی" را در روز چهارشنبه 8 مردادماه از ساعت ...