ورود آموزش مجازی به آموزش روابط عمومی

برگزاری کلاس های آموزشی مستندسازی، جریان سازی خبری و هوشمندسازی روابط عمومی

برای نخستین بار آموزش مجازی برای برگزاری کلاس های آموزشی روابط عمومی به شکل صوتی و تصویری و با استفاده از گوشی همراه، لپ تاپ و رایانه بکار گرفته می شود.

بنابه این گزارش، موسسه روابط عمومی آرمان طی تیرماه سال جاری، سه کارگاه آموزشی تحت عناوین “ارتباطات رسانه ای و جریان سازی خبری”، “هوشمندسازی روابط عمومی و مستندسازی در روابط عمومی” را برگزار خواهد کرد.

براساس این گزارش، نخستین کارگاه آموزشی در روز پنجشنبه 12 تیرماه تحت عنوان “مستندسازی در روابط عمومی” با تدریس دکتر علی فروزفر، دومین کارگاه آموزشی در روز پنجشنبه 19 تیرماه تحت عنوان “هوشمندسازی و بسترهای جدید در روابط عمومی” با تدریس دکتر حمید ضیایی پرور و سومین کارگاه آموزشی در روز پنجشنبه 26 تیرماه با عنوان “ارتباطات رسانه ای با تأکید بر جریان سازی خبری” و تدریس دکتر سیدشهاب سیدمحسنی برگزار خواهد شد.

متقاضیان برای حضور در این کارگاهها از هم اینک می توانند نسبت به ثبت نام آنلاین و یا از طریق تماس با موسسه با شماره تلفن های 60-66564458  اقدام کنند همچنین شهريه ثبت نام كنندگان 250  هزار تومان می باشد و گواهینامه آموزشی به مدت 12 ساعت اعطا خواهد شد.

سرفصل مباحث کارگاه مستندسازی در روابط عمومی:

 • مستندسازی و اهمیت آن در فعالیتهای روابط عمومی
 • از مستندسازی سنتی تا اشکال نوین
 • مستندسازی، شیوه ها و قالب های جدید
 • فرآیند مستندسازی
 • نقش مستندسازی و بهبود کارآیی روابط عمومی
 • اصول و سیستم مستندسازی

سرفصل مباحث کارگاه هوشمندسازی و بسترهای جدید در روابط عمومی هوشمند

 • “هوشمندسازی”؛ تعریف، مبانی و رویکردها
 • ابعاد هوشمندسازی در روابط عمومی و تعریف روابط عمومی هوشمند
 • تکنولوژی و ابزارهای جدید در خدمات روابط عمومی هوشمند
 • الزامات روابط عمومی هوشمند
 • روابط عمومی هوشمند و استفاده از رسانه های نوظهور
 • تکنیک های هوشمندسازی روابط عمومی

سرفصل مباحث کارگاه ارتباطات رسانه ای با تأکید بر جریان سازی خبری

 • “ارتباطات رسانه ای”؛ اهمیت، روشها و کارکردها
 • “رسانه شناسی”؛ از شیوه های سنتی تا شیوه های نوین
 • “خبرنویسی”، تکنیک ها، سبک ها و تحولات
 • قالب های محتوایی برای ارسال به رسانه ها
 • شیوه های تعامل رسانه ای
 • تکنیک های تولید اخبار ابتکاری
 • جریان سازی خبری، فنون و تاکتیک ها