برگزاری کارگاه آموزشی

"موسسه روابط عمومی آرمان" با سابقه 20 ساله در برگزاری کارگاه آموزشی برای سازمان های مختلف و با موضوعات متنوع، علاوه بر اینکه راساً به برگزاری کارگاههای آموزشی مبادرت می کند، در عین حال، آمادگی دارد تا کارگاههای آموزشی مورد نیاز کلیه سازمان ها و متقاضیان را با حضور استادان برجسته داخلی و خارجی برگزار کند.

تعریف کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی یا کارسوق یا ورک شاپ Work shop به معنی یک دوره آموزشی کوتاه مدت درباره موضوعی خاص است که معمولاً به شکل کارگاهی و با تکیه بر مشارکت فراگیران در بحث و درس برگزار می شود.

منظور از برگزاری کارگاه آموزشی، انتقال اطلاعات جدید یا تکمیل اطلاعات فراگیران است.

نیازسنجی آموزشی

"موسسه روابط عمومی آرمان" برای توسعه اثربخشی کارگاههای آموزشی و کلا دوره های آموزشی کوتاه مدت، معمولاً به متقاضیان توصیه می کند ابتدا مبادرت به نیازسنجی آموزشی بکنند که البته ما می توانیم انجام این کار را عهده دار شویم، نیازسنجی آموزشی درواقع، تهیه اطلاعات آموزشی فراگیران و امکان تعیین نیازهای آموزشی آنان و سایر اطلاعاتی است که امکان آموزش موثر و موفق را فراهم می کند.

برگزاری کارگاه آموزشی موفق

"موسسه روابط عمومی آرمان" به این جمع بندی رسیده است که علاوه بر نیازسنجی آموزشی، شناسایی مخاطبان، تصمیم گیری بهینه درباره موضوعات آموزشی، انجام برنامه ریزی و طراحی آموزشی مناسب، انتخاب سبک مناسب آموزشی، اضافه کردن جزئیات ضروری، تقسیم بندی صحیح زمان کارگاه، تهیه امکانات لازم مثل وسایل کمک آموزشی، و توجه به محتوای کارگاه، از دیگر مواردی هستند که در نهایت باعث می شوند تا یک کارگاه آموزشی موفق را دایر کرد.

نگاه پروژه ای به کارگاه آموزشی

همانطور که در بخش های مختلف تأکید کرده‌ایم، به برگزاری کارگاه آموزشی نیز باید نگاه پروژه ای داشت.

"موسسه روابط عمومی آرمان" براین باور است که داشتن چنین نگاهی، به بهره وری بیشتر کارگاه آموزشی منجر خواهد شد، زیرا اولاً آن را هدفمند می سازد چرا که هر کارگاه آموزشی باید براساس اهداف روشنی برگزار شود ثانیاً مخاطبانی که می توانند در کارگاه حضور یابند، مشخص شده و شرایط آنها روشن شود، ثالثاً انتخاب مکان مناسب برای برگزاری آن نیز مهم است، در این مرحله است که می توان دست به طراحی کارگاه آموزشی زد و نهایتاً سنجش اثربخشی کارگاه آموزشی نیز مهم است تا به ما اطمینان بدهد که کار ما صحیح انجام شده یا نه و این از طریق نظرسنجی با ابزار پرسشنامه ممکن است

مدرس ایده آل برای برگزاری کارگاه آموزشی

"موسسه روابط عمومی آرمان" به تجربه دریافته است که شاید مهمترین نکته در کارآمدی یک کارگاه آموزشی، انتخاب مدرس مطلوب است، به نظر می رسد ویژگی مهم مدرسانی که برای کارگاه آموزشی انتخاب می شوند، یکی احاطه آنها به ابعاد نظری و مخصوصاً عملی موضوع است و ثانیاً قدرت بیان و توانایی در برگزاری کارگاه آموزشی است، همچنین مدرس باید بتواند برای برگزاری کارگاه به شیوه کارگاهی و جلب مشارکت فراگیران که درواقع، کلید موفقیت یک کارگاه آموزشی است، تمرینات گروهی را تعریف کند، معمولاً می توان از فراگیران خواست تا نظراتشان را اعلام کنند یا آنها را به گروههایی تقسیم کرد و از آنها خواست تا هر گروه ضمن تمرین یا همفکری، جمع بندی خود را در کارگاه مطرح کنند و بقیه گروه ها نیز امکان، اظهارنظر و همفکری داشته باشید.

منابع آموزشی

"موسسه روابط عمومی آرمان" معمولاً در برگزاری کارگاههای آموزشی، منابع آموزشی مرتبط با موضوع را نیز تهیه می کند و در اختیار شرکت کنندگان قرار می دهد تا آن ها در مواقعی که می توانند آنها را مطالعه کنند و ذخیره تئوریک و عملی خود را تقویت کنند.

ما آماده ایم تا کارگاههای آموزشی شما را طراحی و برگزاری و اثرسنجی کنیم، لطفاً با ما تماس بگیرید.